Erev Shabbos Parshas Yisro Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

January 21, 2022 10:07 am

Leave a Reply

Erev Shabbos Parshas Yisro Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

January 21, 2022 10:07 am

Leave a Reply