Erev Shabbos Parshas Vayeitzei Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

November 12, 2021 10:12 am

Leave a Reply

Erev Shabbos Parshas Vayeitzei Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

November 12, 2021 10:12 am

Leave a Reply