Erev Shabbos Parshas Vayechi Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

December 17, 2021 11:35 am

Leave a Reply

Erev Shabbos Parshas Vayechi Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

December 17, 2021 11:35 am

Leave a Reply