Erev Shabbos Parshas Shemos Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

December 24, 2021 10:18 am

Leave a Reply

Erev Shabbos Parshas Shemos Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

December 24, 2021 10:18 am

Leave a Reply