Erev Shabbos Parshas Mishpatim Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

January 28, 2022 10:37 am

Leave a Reply

Erev Shabbos Parshas Mishpatim Dvar Torah – Rav Shaul Rosen Shlita, Rav of Beis HaMedrosh Oheiv Yisrael D’Chasidei Zidichoiv (Vincenzo), Founder of A T.I.M.E.

January 28, 2022 10:37 am

Leave a Reply